Een opbouw naar een evenwichtig voedingspatroon betekent niet meteen minder gaan eten. We analyseren samen het huidige voedingspatroon in functie van een gepersonaliseerd plan:

  • Voedingsgedrag screenen
  • Meten van lichaamsgewicht, vetpercentage en lichaamslengte
  • Opstellen van een aangepast voedingsplan
  • Screenen van de beweging en opstellen van  een bewegingsplan

Tijdens het vervolgtraject gaan we ons richten op de behaalde resultaten en bijsturen waar nodig is, om een evenwichtig voedingspatroon te bekomen en te behouden.